Bedřich Engels: Dopis A. Bebelovi, 1875

Dopis Engelse A. Bebelovi z března 1875 se obsahově kryje s Marxovou „Kritikou gothajského programu“ a vyjadřuje se kriticky ke sloučení dvou tehdejších německých dělnických stran, tzv. eisenašských a lassallovců, přesněji k návrhu programu budoucí sloučené Sociálně demokratické dělnické strany Německa. Tento návrh obsahoval mnoho programových ústupků vůči lassallovskému proudu a v porovnání s dřívějším programem z roku 1869 eisenašských - na jejíž straně Marx s Engels přes všechnu svou kritiku stáli - redefinoval zásadní politické pozice komunistů. Jedním z bodů byla otázka “lidového státu” a “státní sociální podpory”, který lassallovci neustále propagovali a v níž takto často slučovali buržoazní stát se socialismem - tomuto sloučení buržoazního státu a socialismu se Engels jinde vysmíval známým komentářem: kdyby pruský stát znárodnil nevěstince, byl by to socialismus!?

“Svobodný lidový stát se proměnil ve svobodný stát. Gramaticky vzato je svobodný takový stát, který je svobodný vůči svým občanům, tedy stát s despotickou vládou. Všechno tohle žvanění o státu by už mělo přestat, zvláště od dob Komuny, která už nebyla státem ve vlastním smyslu. (…) už Marxův spis proti Proudhonovi a později Komunistický manifest přímo praví, že zavedením socialistického společenského řádu stát sám od sebe zaniká a mizí. A protože stát je jen přechodné zařízení, které v boji, v revoluci slouží k násilnému potlačení protivníků, je naprostý nesmysl mluvit o svobodném lidovém státu: Dokud proletariát ještě používá státu, nepoužívá ho v zájmu svobody, nýbrž aby potlačil své protivníky, a jakmile se může mluvit o svobodě, přestává stát jako takový existovat. Navrhovali bychom proto dát všude místo stát ‘Gemeinwesen’, dobré staré německé slovo, které může velmi dobře nahradit francouzské ‘komuna’”

Zdroj: Engels B., Dopis A. Bebelovi, 1875