Dialog se Stalinem, 1952

Dialog se Stalinem byla kousavá “polemika” Mezinárodní komunistické strany z roku 1952, která reagovala na Stalinův text Ekonomické problémy socialismu v SSSR, kde Stalin napsal takové perly jako že v SSSR už nastalo “socialistické zřízení” a že v něm "[a]no, existuje a působí [zákon hodnoty]" anebo “že [socialistické lidově demokratické] země nejenom nebudou potřebovat dovážet zboží z kapitalistických zemí, ale samy pocítí nutnost dodávat jinam přebytečné zboží své výroby” [dle Stalina je v socialismu přítomna hodnota, ale i zboží a NADVÝROBA zboží pro export!!!]. (Viz Stalin J. V., Ekonomické problémy socialismu v SSSR, str. 21, Práce, 1952)

“Ale lid, co to sakra je? Mišmaš různých tříd, ‘suma’ otrokářů a otroků, politických či podnikatelských odborníků a hladovějících, přesněji utlačovaných. ‘Lid’ ten jsme, již před rokem 1848, ponechali sdružením za svobodu a demokracii, za svobodu a pokrok. Lid se svou neblaze proslulou ‘většinou’ není subjektem pro plánování hospodářství, ale pouze objektem k vysávání a klamání.

A národ? Další předpoklad a základní podmínka pro vznik kapitalismu, který vyjadřuje stejnou směs společenských tříd, ne již v nemastném právním a filozofickém smyslu, ale na geograficko-etnografické a jazykové úrovni. I ‘národ’ není rovněž čehokoli schopen: Marx v proslulých úryvcích zesměšňoval výrazy ‘národní bohatství’ a ‘národní’ (…) a poukazoval na to, že národ bohatne právě tehdy, když je dělník vyždímáván.” (Dialogue with Stalin, 1952

Zdroj: Dialogue with Stalin