27. 03. 2021

PCInt/Il Programma Comunista publikovali na Facebooku příspěvek zhodnocující první čtvrtletí 2021 a výčet represe vůči proletářskému boji v Itálii.

První čtvrtletí 2021: preventivní odplaty

Jako vždy nemůžeme než vyjádřit naprostou solidaritu s těmito oběťmi buržoazní nadvlády, bez ohledu na mnoho nebo jen málo politických rozdílů nebo odlišnosti v hodnocení odborů, které mezi nimi a námi mohou být: obé nás dělí propast od kolektivního kapitalisty, jeho institucí, jeho orgánů. A nepřekvapuje nás nepoměr mezi údajnými skutečnostmi a represivními kroky.

Hospodářská krize otevírá cestu ke společenské a potenciálně politické krizi. I kdyby stát prostřednictvím svých orgánů - odborových svazů a sociální asistenčních služeb, a reformismu všeho druhu prozatím naši třídu stále držel pevně v okovech a dusil její sílu, představitelé buržoazie vědí, že musí „zardousit už v kolébce“ jakýkoliv odpor, jakýkoliv spor, jakýkoliv boj, i ten nejmenší, který by v postupně zostřující se situaci mohl „dát zelenou“ k obnovení mnohem širšího hnutí, přinejmenším k na rovině ekonomického obranného boje.

Tyto nenávist vzbuzující perzekuce demokratismu jsou jen slabou ozvěnou těch, kterými trpí naši třídní bratři a sestry ve všech částech světa, zejména ti, kteří jsou zavlečeni do „národních“ válek rozpoutaných imperialistickými státy.

Neexistují žádné zkratky: cesta je dlouhá a plná překážek, ale i tyto epizody ukazují cestu, způsob, pro obnovení proletářského hnutí.

Musíme se organizovat teritoriálně a centrálně, abychom se ubránili před útokem kapitálu, vzdorovat spoutání a vnuceném nesnesitelným podmínkám všeho druhu, které představují praktiky odborů a pidiodborů plně začleněných do systému, a demagogické kouřové clony těch, kteří chtějí využít proletářské bojovnosti pro budování institucionální „politické“ kariéry. Na protiproletářské útoky vládnoucí třídy reagujeme stále rozsáhlejší a bojovnější jednotou v bojích a prací na organizaci mezinárodní komunistické strany.

26. 3. 2021