Amadeo Bordiga, večerní zasedání 2. srpna 1920, na II. kongresu Komunistické internacionály

Amadeo Bordiga

Více než kdy jindy jsem přesvědčen, že Komunistické internacionále se nikdy nepodaří uskutečnit akci, která je parlamentní a zároveň skutečně revoluční.

Pro Teze o parlamentarismu, vypracované Bordigou jménem Komunistické abstencionistické frakce Socialistické strany Itálie hlasovali dva delegáti.

Zdroj: Minutes of the Second Congress of the Communist International, Eighth Session, August 2, 1920