B. Engels: Vojenská otázka v Prusku a německá dělnická strana, 1865

“Kromě buržoasie a proletariátu produkuje moderní velkoprůmysl ještě něco jako střední třídu mezi oběma - maloměšťáctvo. (…) maloměšťáctvo se účastní výroby v menší míře než rozdělování výrobků; jeho hlavním povoláním je drobný obchod. (…) moderní maloměšťáctvo je nejlabilnější třídou společnosti; bankroty se staly v jeho kruzích obvyklým zjevem. Poněvadž vlastní nevelký kapitál, přimyká se vzhledem ke svým životním podmínkám k buržoasii, vzhledem k nejistotě své existence pak - k proletariátu. Jeho politický postoj byl stejně plný protikladů, jako jeho společenské bytí; v celku je tedy nejpřesnějším výrazem jeho politického postoje ‘čistá demokracie’.” (Engels B., Vojenská otázka v Prusku a německá dělnická strana, v Marx Engels Spisy, sv. 16, NPL, 1965)