Co je komunistická levice?

“Politická kontinuita od Marxe a Engelse k Leninovi, založení Komunistické internacionály a ustavení Komunistické strany Itálie – boj Komunistické levice proti degeneraci Internacionály – boj proti teorii “socialismu v jedné zemi” a stalinistické kontrarevoluci – odmítnutí lidových a národně osvobozeneckých bloků – náročná práce na obnově revoluční doktríny a organizace v těsném spojení s pracující třídou – boj proti osobnostní a voličské politice.”

Tento text uvádí téměř každou publikaci komunistické levice1, přesněji Mezinárodní komunistické strany (Partito Comunista Internazionale).

Komunistická levice podle nás představuje nejvyšší vědomou a mezinárodní kontinuitu komunistického hnutí od Marxe a Engelse.

To, co proud definuje, je jeho náročná práce na rehabilitaci revoluční marxistické teorie. Během dějin totiž neúnavně potvrzoval marxismus a zkušenosti levého komunistického hnutí, a to:

Proto se věnujeme Komunistické levici, protože to podle nás není nějaká levice, jedna z mnoha. Není to další zajímavý proud, který by nás mohl inspirovat a který bychom mohli okořenit jinými proudy, aby byl pro dnešní dobu stravitelnější. Věnujeme se skutečnému revolučnímu marxismu, pro který Komunistická levice udělala vědomě obrovský kus práce.


  1. Pojem “levice” byl mnohokrát překroucen, až se stal nejednoznačný. Zatímco “komunistická levice” je společný a uznávaný způsob, jak v Itálii a jinde v Evropě mluvit o tomto proudu a tradici, jinde ho lidé mohou chápat jinak. Proto pokud mluvíme o “levici”, “komunistické levici” nebo používáme italské označení “sinistra” (v překladu “levice”), máme tím vždy na mysli právě a jen tento konkrétní proud, a ne něco beztvarého a všezahrnujícího, jak se pojem někdy nesprávně používá. ↩︎