Karel Marx: Dělnický parlament - Marxův dopis, 1854

V následujícím výňatku z Marxova dopisu pro chartistické zasedání z března 1854 - chartisté byli politických vyjádřením tehdejšího dělnické hnutí ve Velké Británii - by se mohla nabízet paralela se situací v Rusku 1917 - kde vedle sebe byly dvě moci-vlády, jedna panská-buržoazní a druhá představovaná sověty, Petrohradským sovětem:

“Bude-li Dělnický parlament věren své myšlence, která jej uvedla v život, pak budoucí historik zaznamená, že v roce 1854 existovaly v Anglii dva parlamenty: parlament v Londýně a parlament v Manchesteru, parlament bohatých a parlament chudých, ale že opravdoví lidé zasedali pouze v parlamentě dělnickém a nikoliv v parlamentě panském.” (Marx K., Dělnický parlament - Marxův dopis, 1854)