Lenin: Capitalism and Workers’ Immigration, 1913

“Kapitalismus zrodil zvláštní podobu stěhování národů […] Není pochyb o tom, že jen nesmírná bída přiměje lidi k opuštění domova a že kapitalisté tyto přistěhovalé pracující bezostyšně vykořisťují.“

Bojovníci proti migraci stejně jako maloburžoazní humanitáři nikdy nepochopí, že masa lidí ”…emigruje do ciziny, tj. ve skutečnosti se stěhuje za kapitálem, který se vystěhoval." (K. Marx, Kapitál, díl I., VII. oddíl), tedy stejně jako musí Mohamed k hoře, bude kapitál emigrovat za levnou a mladou pracovní silou, kterou může nejvíce vykořisťovat.

Report o migraci v italském jazyce.

Zdroj: Lenin - Capitalism and Workers’ Immigration, 1913