Lenin V. I.: Karel Marx – Stručný životopis a výklad marxismu, 1914

Včera uplynulo 201 let od narození Karla Marxe. Výročí proto připomínáme textem, který napsal Lenin – víc než Marxův životopis je na textu podstatný výklad marxismu – stručný, jasný, shrnující:

“Je všeobecně známo, že snahy jedněch členů dané společnosti se příčí snahám členů druhých, že společenský život je pln rozporů, že dějiny nám ukazují boj mezi národy a společnostmi a také jejich vnitřní boj, a kromě toho ještě střídání období revoluce a reakce, míru a válek, stagnace a rychlého pokroku nebo úpadku.

Marxismus dal vodítko, které umožňuje objevit v tomto zdánlivém bludišti a chaosu zákonitost, totiž: teorii třídního boje.”

Zdroj: Lenin – Karel Marx: Stručný životopis a výklad marxismu, 1914