Lenin, V. I.: O poměru dělnické strany k náboženství

„Proč se náboženství udržuje v zaostalých vrstvách městského proletariátu, v širokých vrstvách poloproletariátu a také v rolnických masách? Protože lid je nevzdělaný, odpovídá buržoasní pokrokář, radikál nebo buržoasní materialista. Tedy pryč s náboženstvím, ať žije atheismus, šíření atheistických názorů je naším hlavním úkolem! Marxista říká: To není pravda. Takový názor je povrchní, buržoasně omezené kulturničení. Takový názor neobjasňuje dost hluboce, neobjasňuje materialisticky, nýbrž idealisticky kořeny náboženství. V soudobých kapitalistických zemích jsou to kořeny hlavně sociální. Sociální útisk pracujících mas, jejich zdánlivě úplná bezmocnost vůči slepým silám kapitalismu, který každý den a každou hodinu působí prostým pracujícím lidem tisíckrát víc nejhroznějšího utrpení, nejkrutějších muk než všechny mimořádné události, jako jsou války, zemětřesení atd. - v tom je dnes nejhlubší kořen náboženství. ‚Strach stvořil bohy.‘ Strach před slepou silou kapitálu, která je slepá proto, že masy lidu nemohou předvídat její účinky, která na každém životním kroku hrozí proletáři a drobnému rolníkovi, že mu přinese, a také mu přináší, ‚náhlé‘, ‚nečekané‘, ‚náhodné‘ zbídačení, zkázu, dělá z něho žebráka, chuďasa, prostitutku, přináši mu smrt hladem - to je kořen dnešního náboženství, který předevsím a hlavně musí mít na zřeteli materialista, nechce-li být stále jen materialistou, který patří do přípravky. Žádná osvětová knížka nevymítí náboženství z mas, ubitých kapitalistickou nucenou prací, závislých na slepých, ničivých silách kapitalismu, dokud se tyto masy samy nenaučí společně, organisovaně, plánovitě, uvědoměle bojovat proti tomuto kořenu náboženství, proti panství kapitálu ve všech formách.

Vyplývá z toho, že osvětová knížka proti náboženství je škodlivá nebo zbytečná? Ne. To z toho vůbec nevyplývá. Z toho vyplývá, že athenistická propaganda musí být u sociální demokracie [sociální demokracie bylo v roce 1909 označení, které by se dnes rovnalo revolučním socialistům- komunistům, pozn. KL] podřízena jejímu základnímu úkolu: rozvíjení třídního boje vykořisťovaných mas proti vykořisťovatelům.“

Zdroj: https://bit.ly/2PFp53q (Národní digitální knihovna)