Lenin V. I., Referát na II. Všeruském sjezdu odborů, 1919

„[Nejrůznější pseudomarxisté] uhýbají od (…) třídního boje a myslí si, že může existovat netřídní nebo nadtřídní demokracie, že demokracie v dnešní společnosti, kdy kapitalistům dosud zůstává vlastnictví, může být nějaká jiná než buržoazní demokracie, t. j. buržoazní diktatura, zakrytá falešnými, lživými demokratickými nálepkami. (…) mávali praporem demokracie, lidé, kteří si o sobě myslí, že jsou učiteli marxismu, (…), a přitom nechápou, že dokud je vlastnictví v rukou kapitalistů, je demokracie pouze skrz naskrz pokryteckou maskou diktatury buržoazie a že nemůže být řeči o nějakém vázném řešení otázky osvobození práce ze jha kapitálu, dokud tato pokrytecká maska nebude stržena, dokud nebudeme otázku formulovat tak, jak nás ji vždycky učil formulovat Marx, jak nás ji učil formulovat každodenní boj proletariátu a jak nás ji učila formulovat každá stávka, každé zostření odborového boje; (…) Všechny řeči o všeobecném volebním právu, o vůli všeho lidu, o rovnosti voličů budou jen pustým podvodem, neboť nemůže být rovnosti mezi vykořisťovatelem a vykořisťovaným, mezi vlastníkem kapitálu a majetku a moderním námezdním otrokem.“

Zdroj: Zdroj: Lenin V. I., Spisy Sv. 28, červenec 1918 - březen 1919