Lenin V. I., Stát a revoluce, 1917

Blíží se nám krajské a senátní volby. Bylo by bláhové věřit, jako tak činí nejrůznější pseudo-marxisté, kteří následují post-stalinisty či Trockého (který, věříme, a to jsme si vědomi všech jeho chyb, by musel ze svých následovatelů zvracet), že hození volebního lístku do urny znamená něco více, než osamocený, poraženecký čin, čin, který nemůže otřást dějinami (stejně jako individuální vypuštění svých exkrementů do WC), protože dějiny nedělají izolované myšlenky či jejich součet, ale fyzická třídní revoluční válka.

Tehdejší otázka, kterou jednou provždy dějiny vyřešily, jestli měli komunisté využít předvolebního klání k propagandě a agitaci či kritizovat buržoazní strany z tribun parlamentu, byla vždy, i pro Lenina (!!!), sekundární - proletářská revoluce, povstání a diktatura proletariátu, politické vedení strany, cesta k tomuto všemu NIKDY nevedla skrze parlament a demokratické hlasování.

Proletariát volí FYZICKY, svou SILOU, svými PĚSTMI - protesty, nepokoji, stávkami, údery represivním orgánům, hospodářským, politickým a vojenským organizováním se, svou třídní stranou! Pouze tato volba dělá dějiny.


„Jednou za několik let rozhodovat, kdo z panující třídy bude parlamentně potlačovat a deptat lid — v tom tkví skutečná podstata buržoasního parlamentarismu nejenom v parlamentně konstitučních monarchiích, nýbrž i v nejdemokratičtějších republikách.

[…]

Všemoc „bohatství“ je za demokratické republiky proto jistější, že není závislá na špatné politické slupce kapitalismu. Demokratická republika je nejlepší možnou politickou slupkou kapitalismu, a proto kapitál, zmocniv se […] této nejlepší slupky, zakládá svou moc tak spolehlivě a tak pevně, že v buržoasní demokratické republice neotřese touto mocí žádné vystřídání osob, institucí nebo stran.“

Zdroj: https://www.marxists.org/cestina/lenin/1917/statarindx.htm