Lessons of the counterrevolutions, Bollettino interno del PCInt., September 10, 1951

Přinášíme krátkou pasáž z Lezzioni delle controrivoluzioni (Lessons of the couterrevolutions), jedná se o pasáž, která sama je citací z dopisu Amadea Bordigy Onoratu Damenovi, “vůdci” odštěpivši tendence v tehdejší Partito Comunista Internazionalista1.


„K rozlišení mezi kapitalismem a socialismem nepostačuje samotná právoplatnost (viz Proprietà e Capitale2) vlastnictví výrobního prostředku, ale je třeba zvážit kompletní ekonomický fenomén, tj. kdo může volně nakládat s výsledkem výroby a kdo jej spotřebovává.

Předkapitalismus. Ekonomika jednotlivých výrobců: produkt patří nezávislému výrobci-pracujícímu, každý spotřebovává to, co vyprodukoval. Což nic nemění na faktu, že nadprodukt a tím i nadpráce je čerpána na úkor mnoha parcelových výrobců-pracujících (někdy silou sjednoceni v masovém měřítku, ale při absenci moderní dělby výrobního procesu) kastami, řády a privilegovanou mocí.

Kapitalismus. Sdružená práce (v Marxovi - společenská práce), dělba práce, s výsledkem výroby volně nakládá kapitalista a nikoli pracující, který dostává peníze a kupuje na trhu to, co potřebuje, aby si udržel své fyzické síly. Veškeré množství výrobků prochází skrze peněžní formu na své cestě mezi výrobou a spotřebou.

Nižší fáze socialismu. Pracující dostává od jednotné hospodářské a společenské organizace pevně stanovené množství produktů, které jsou potřeba pro jeho život a nemůže získat více těchto produktů. Peníze přestávají existovat, existují spotřebitelské poukázky, které nelze akumulovat nebo směňovat v místě použití. Průkaz? Ano, nižší fáze socialismu je průkaz pro všechny při absenci peněz a absenci trhu.

Vyšší fáze socialismu či komunismus. Ve všech oblastech existuje tendence vzdát se užívání průkazu a všichni spotřebovávají tolik, kolik potřebují. Bude se někdo účastnit filmového maratonu se sto filmy v řadě? To může dělat i dnes. Bude někdo telefonovat hasičskému sboru potom, co si založí sám v domě požár? Volá jim už dnes, ale v budoucnu nebudou žádná pojištění. Každopádně v budoucnu a i dnes jsou psychiatrické léčebny vedeny na základě čistě komunistického hospodářství: jsou bezplatné a nelimitované.“

Zdroj: https://bit.ly/3f19INf


  1. V anglickém jazyce si lze přečíst samotné dopisy, ve kterých si Bordiga s Damenem vyměňovali své pohledy v brožuře Bordiga beyond the myth, Damen Onorato, str. 54-55, ve které se Damen ideově konfrontuje svého oponenta, který však zemřel rok před prvním původním vydáním Damenovi práce. https://bit.ly/315lMYM ↩︎

  2. Některé kapitoly Proprietà e Capitale přeložili do angličtině Libri incogniti (https://bit.ly/31dlOxI), v originále na n+1 (https://bit.ly/2Dq7f1B) ↩︎