Prozatímní stanovy Mezinárodního dělnického sdružení

“…osvobození dělnické třídy musí být jen dílem dělnické třídy samé…

Ve svém boji proti spojenému panství majetných tříd může proletariát působit jako třída jen tehdy, jestliže se sám zorganizoval ve zvláštní politickou stranu, stojící proti všem starým stranám vytvořeným majetnými třídami.

Tato organizace proletariátu v politickou stranu je nutná k tomu, aby bylo zajištěno vítězství sociální revoluce a její konečný cíl - odstranění tříd. Spojení sil dělnické třídy, jehož již bylo dosaženo hospodářskými boji, musí být také pákou v jejím boji proti politickému panství jejích vykořisťovatelů.

Ježto páni půdy a kapitalisté vždycky používají svých politických výsad k ochraně a zvěčňování svých hospodářských monopolů a k zotročování práce, stalo se dobytí politické moci velkým posláním proletariátu.”

V době založení Internacionály bylo nutné brát v úvahu, že tehdejší hnutí dělnické třídy bojovalo v jednotlivých zemích za rozdílných podmínek, na různém stupni vývoje a rozdílné teoretické úrovni. Proto Marx Engelsovi napsal:

“Bylo velmi těžké napsat tu věc tak, aby se náš názor objevil ve formě, která je přijatelná z nynějšího hlediska dělnického hnutí… Bude to vyžadovat čas, než si znovu probuzené hnutí dovolí bývalou smělost projevu.”

Engels o Internacionále napsal, že jejím úkolem bylo “spojit v jednu velkou armádu všechny bojeschopné síly dělnické třídy v Evropě a Americe”.

Zdroj: Prozatímní stanovy Mezinárodního dělnického sdružení Mezinárodní dělnické sdružení (I. Internacionála), 1864