Pryč s parlamentem, nástrojem kapitalistické dominance!

…nepříjemná fakta, každodenní realita kapitalistické společnosti vám má připomenout, že každá údajná „nová cesta“, jak dosáhnout jasného cíle komunismu, aniž by šla skrze revoluci jediné třídy – té vaší - a její celosvětovou diktaturu, každý návrat k demokratickým iluzím, maskovaným jako krok vpřed, je cynickou lží rozšiřovanou mezi vámi, aby vládnoucí buržoazní režim odvrátil nebezpečí vaší oprávněné vzpoury. Tato fakta vám sdělují, že vláda demokracie nastolená druhým světovým, takzvaným antifašistickým, hromadným zabíjením, nejenže nedokázala ukončit války, ale uvedla do chodu jejich nekonečnou novou řadu; nejenže nezničila fašismus, ale byla rovněž svědkem nadutosti USA jako fašistického policajta ovládajícího všechny země; nejenže nezměnila vaše postavení jakožto prodejců pracovní síly, ale učinila jej ještě těžší pod otroctvím zběsilého zintenzivněného výrobního tempa; nejenže neučinila méně tyranský represivní aparát vládnoucí třídy, naopak jej stonásobně posílila koncentrací celého soukolí do mocného policejního a vojenského mechanismu zastrašování a útlaku; nejenže nezmenšila propast mezi kolonizovanými zeměmi a imperialistickými metropolemi, ale za kouřovou clonou čistě politické nezávislosti a jejími odpovídajícími demokratickými institucemi ji ještě prohloubila. Tato fakta vám vypovídají, že CESTOU DEMOKRACIE NELZE NIC ZMĚNIT.

Zdroj: Programma comunista, č. 8, 1968