Pryč s parlamentem, nástrojem kapitalistické dominance!

Předvolební orgie začínají… V protikladu k těm, kteří opět chtějí, aby izolovaná dušička vyjádřila o samotě názor své hlavy, stejně jako o samotě vykonává potřebu na WC, pro revoluční marxisty je skutečný posun v síle pracujících a další nemajetných vrstev nikoli v počtu odevzdaných volebních hlasů, ale v jejich faktické bojeschopnosti, v jejich organizaci, a v síle komunistů být v těchto organizacích mas pevně zakořeněnými respektovanými a vůdčími militanty, programově čitelnými organizovanými revolučními předvoji (Manifest: komunisté neskrývají své myšlenky), které bojují s proletariátem jejich boje dneška a spojují je s budoucím cílem - revolučním dobytí moci a odstraněním kapitalistického řádu. Těžká práce, bez medailí, na dlouhou dobu. Každá energie určená na vkládání volebních lístků je oslabování tohoto jediného možného procesu. Pracující třída je buď revoluční nebo je ničím! (Marx, Dopise Schweitzerovi)


Miliony mrtvých ve světové „antifašistické“ válce; miliardy hlasovacích lístků periodicky vkládaných do volebních uren v poválečném demokratickém období. Avšak strašák nejistoty živobytí a práce klepe stejně jako dříve u vašich dveří; ale abyste mohli žít pod hvězdnou oblohou demokracie tak jako fašismu, musíte pošlapat tento téměř starobylý výdobytek 8hodinnového pracovního dne tím, že pracujete přesčasy a honíte se za iluzí úkolové mzdy práce a prémií; pokusíte-li se ale zacloumat těmito okovy a odlechčit od jejich tíhy, budete čelit připraveným policejním obuškům jakožto státní instituci a tankům; avšak od Koreje po Kubu, od Alžírska po Kongo, přes Střední východ po Vietnam jste viděli a uvidíte v hromadném zabíjení našich bratrů ohlašující se neblahé znamení nového světového krveprolití. Jakou přítrž tomu všemu učinily hlasovací lístky, dialogy, petice, protestní pochody – tyto nespočetné pozlátka demokracie? Či nebylo toto vše možné právě kvůli iluzi, že tyto pozlátky jiných jsou vaše zbraně?

Zdroj: Programma comunista, č. 8, 1968