Theory and Action in Marxist Doctrine, 1951

V Teoria e azione nella dottrina marxista (Theory and Action in Marxist Doctrine) je krátká pasáž, kterou lze postavit do protikladu k teorii dekandence, úpadku kapitalismu. V tehdejší době se patrně jednalo o teoretický spor s tzv. damenovci (Onorato Damen), kteří se na začátku 50. let oddělili od PCInt.

V souvislosti s následujícími řádky lze i připomenout citace Rosy Luxemburgové z Was will der Spartakusbund?, v Die Rote Fahne, č. 29, 1918, které jsme publikovali v našem překladu Tragédie německého proletariátu v období po I. světové válce1, kde lze též nalézt náznaky ideje graduální zkázy kapitalismu postupným „dosažení kontroly nad výrobou a nakonec převzetí (…) jejího skutečného řízení“.


Schematic interpretation of the alternation of class regimes inrevolutionary marxism

„1. Je falešným lékem na rozvrat v ideologii organizace a v revoluční činnosti spoléhat se na nevyhnutelnou postupnou sestupnou fázi kapitalismu, která by už měla být započata a na jejíž konci čeká proletářská revoluce. Křivka kapitalismu nemá sestupnou fázi. (Setkání v Římě, 1. dubna 1951)

Zcela chybná teorie je teorie sestupné fáze kapitalismu, která vede člověka k falešnému přemýšlení, proč, zatímco kapitalismus upadá, revoluce nepostupuje. Teorie sestupné fáze přirovnává historický vývoj k sinusoidě: každý režim, jako buržoazní režim, začíná vzestupnou fázi, dosahuje maxima, poté zahajuje své klesání k nejnižšímu bodu; po kterém se vynořuje další režim. Tato vize je vizí gradualistického reformismu: neexistují žádné prudké změny, otřesy či skoky (viz dodatek, tabulka I).

Obvyklé tvrzení, že kapitalismus se nachází v sestupné fázi a nemůže se vrátit do vzestupné fáze, obsahuje dvě chyby: fatalistickou a gradualistickou.

První tvrzení je iluzí, že jakmile kapitalismus skončí ve svém sestupu, socialismus přijde sám o sobě, bez agitací, bojů a ozbrojených střetů, bez příprav strany.

Druhé tvrzení, vyjádřené skutečností, že směřování vývoje se nerušeně vyvíjí k cíli, se rovná přiznání, že prvky socialismu budou postupně a nerušeně prostupovat společenskou strukturou kapitalismu.“

Zdroj: Theory and Action in Marxist Doctrine


Mimo PCInt je dalším zajímavým příspěvkem text Against the Decadence of Revolutionary Theory z německé revue Kommunistische Politik č. 7, 1994, který do angličtiny přeložili Libri Incogniti, a který se přímo zaobírá verzí teorie úpadku a mysticismem ICC - https://bit.ly/3k1MWs9


  1. Tragédie německého proletariátu v období po I. světové válce, 1972, https://bit.ly/316DR8O ↩︎