Úvahy o organické činnosti strany, když je obecná situace historicky nepříznivá, 1965

“6. Odhlédneme-li od pedantických ‘jemných odlišností’, můžeme se ptát, v jaké objektivní situaci se nalézá dnešní společnost. Rozhodnou odpovědí je, že se nalézá v nejhorší možné situaci a že velká část proletariátu, spíše než že by byla rozdrcena buržoazií, je ovládána stranami - ve službách buržoazie - které brání samotnému proletariátu před jakýmkoli revolučním třídním hnutím. Není tedy možné předvídat, jak dlouho to bude trvat, než -z této mrtvolné a otupující situace - opět dojde ke stavu, který jsme několikrát označovali za ‘polarizaci’ nebo ‘ionizaci&’ společenských molekul, předbíhajícím výbuchu obrovského nesmiřitelného protikladu mezi třídami.

7.  Jaké jsou, v tomto nepříznivém období, důsledky pro vnitřní organickou dynamiku strany? Ve všech (…) textech jsme vždy říkali, že se strana nemůže vyhnout tomu, aby nebyla ovlivněna rázem faktické situace, která ji obklopuje. Proto jsou velké stávající proletářské strany - nutně a nepokrytě - oportunistické.

Jedná se o klíčovou tezi levice [komunistické levice - Sinistra comunista internazionale], že se naše strana v takové situaci nesmí vzdát svého vzdoru; musí místo toho přežít a předat dál plamen v linii dějinné ‘nitě času’. Je jasné, že to bude malá strana, ne kvůli naší vůli nebo volbě, ale kvůli nevyhnutelné nutnosti. Uvážíme-li strukturu takové strany, dokonce i v období úpadku Třetí internacionály a během nespočetných polemik, odmítali jsme - argumenty, které nyní nepotřebujeme připomínat - všelijaká obvinění. Nechceme stranu tajné sekty nebo elity, která odmítá jakýkoli kontakt s vnějškem kvůli mánii z čistoty. Odmítáme jakýkoli recept workeristické nebo dělnické strany vylučující všechny neproletáře; recept náležející všem dějinným oportunistům. Nechceme redukovat stranu na organizaci kulturního, intelektuálního a pedagogického typu, což je spor starší než půl století [patrně odkaz na Bordigovu polemiku s L’Unità z roku 1912]; ani nemáme za to, jak to dělají někteří anarchisté a blanquisté, že lze si představovat takovou stranu, která je zapojena do konspirativních ozbrojených bojů a spřádá pikle.”

Zdroj: Considerazioni sulla organica attività del partito quando la situazione generale è storicamente sfavorevole, 1965; (anglicky zde)