Charakteristické teze strany, 1952

O 17. listopadu se psalo leccos, např. že se jednalo o “relativně otevřenou situaci… které však dělnická třída nevyužila” či že se proletariát “neustavil jako třída proti kapitálu”. Pokud vztah pracující - jejich masové organizace boje - strana má mít nějaký význam a dějiny dokazují, že toto pojetí je jediné správné (tj. bez programu přineseného “zvnějšku” je třída schopná dosáhnout pouze “odborového vědomí”, tedy pouze neustále reagovat a nikoli postulovat kompletní plán akce a taktiky na přetvoření společnosti, program, který je mnohem hlubší, než aby mohl být výsledkem jednotlivých ekonomicko-právních “tahanic” okolo ceny a podmínek práce), pak veškeré uvažování mimo tento jediný správný rámec marxismu a bez skutečně reálného zhodnocení aktivních sil pro politický boj třídy musíme považovat již od počátku za chybné. (Samozřejmě, že existence organizace XY, která sebe sama považuje za stranu, ještě neznamená, že je stranou a že sama má historickou možnost ve své formální podobě vést boj a být organizátorem budoucího ozbrojeného povstání a ztělesněním diktatury proletariátu. [Viz tři podmínky v Revoluční strana a ekonomická činnost])

1. Proletariát se může zbavit kapitalistického vykořisťování pouze, pokud bojuje pod revolučním politickým orgánem: komunistickou stranou.

2. Hlavním aspektem politického boje v marxistickém smyslu je občanská válka a ozbrojené povstání, kterým třída svrhává moc oponující vládnoucí třídy a ustavuje svou vlastní vládu. Takový boj může být úspěšný pouze tehdy, když je veden organizací strany.

3. Ani boj proti moci vykořisťující třídy, ani následující vymýcení kapitalistických hospodářských struktur, nelze dosáhnout bez politické revoluční strany: proletářská diktatura je nezbytná po celou historickou dobu, kdy budou takové obrovské změny probíhat a bude otevřeně vykonávána stranou.

Jsme doktrináři a sektáři? Doktrináři, ano - revoluční marxismus je jediná platná doktrína proletariátu a veškerou vědu, poznatky a zkušenosti, může reprezentovat pouze strana jako ztělesnění proletariátu, jediné třídy, která nemá důvod bránit tuto dnešní nelidskou společnost. Sektáři, ano - pokud sektáři znamená “sledovat” tuto doktrínu či pokud znamená “oddělovat se” od zburžoazněné většiny třídy a pomýlené levice.

Zdroj: Charakteristické teze strany, 1952