PCd'I: Návrh tezí předložených levicí, 1926

Dokončujeme revizi nového překladu, jedná se o Návrh tezí přeložený levicí; z roku 1926, tzv. Lyonské teze (Tesi di Lione), které se věnují rozsáhle podstatě komunismu, zásadám marxistické doktríny, mezinárodním otázkám - III. Internacionále a Ruska, otázce odborů a situaci v Itálii - fašismu a stalinistické bolševizaci vedení PCd’I a vytlačení Levice.

“Jednání strany zaujímá v klíčových okamžicích boje o moc strategickou pozici, a v takových okamžicích převládá v zásadě vojenská povaha činnosti. V situacích, které přecházejí boj o moc, není činnost strany omezena na funkci čistě ideologickou, propagandistickou a na sdružování komunistů, avšak spočívá, jak jsme již uvedli, na aktivní účasti v jednotlivých bojích, které vyvolává proletariát. Za tímto účelem musí být zpracován systém taktických zásad s přesným cílem stanovit, za jakých podmínek intervence strany a její jednání v rámci takových hnutí, její agitace v srdci proletářského boje, ladí s konečným a revolučním cílem a současně zaručuje příznivý vývoj ideologické, organizační a taktické přípravy.

(…)

Strana nemůže a nesmí svou aktivitu omezit ani na zachování ryzosti teoretických principů a ryzosti organizační struktury, ani na to dosahovat za každou cenu okamžitých úspěchů a početní popularity. V každé době a za všech situacích musí tato aktivita zahrnovat…

(…) aktivní účast ve všech bojích dělnické třídy včetně těch, které jsou podnícené částečnými a omezený zájmy. Cílem je stimulovat jejich rozvoj, avšak neustále zdůrazňovat jejich souvislost s konečnými revolučními cíly. A to tím, že se představují výdobytky tohoto třídního boje jako most k přechodu ke zcela nutným bojům budoucnosti a tím, že se odsuzuje nebezpečí odevzdání se bojům za částečné úspěchy, jako kdyby byly cílem samy o sobě, a aby byly tyto úspěchy vyměněny za stav aktivity a bojovnosti proletářské třídy, jako je autonomie a nezávislost jejího světonázoru a vlastních organizací, mezi nimiž je nejpřednější a nejdůležitější strana.

Nejvyšším účelem této složité činnosti strany je připravit subjektivní podmínky pro připravenost proletariátu, aby byl schopen využít revolučních možností, jen co budou nastoleny dějinami, a aby z nich proletariát vyšel jako vítěz, a ne jako poražený.”

Zdroj: Návrh tezí přeložený levicí